Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας PSTN/ISDN, για κάθε χρήστη για τον οποίο θα παραγγελθεί, περιλαμβάνονται τα παρακάτω :

  • V.92 modem ή ISDN-TA (RS-232 ή USB interface) + απαραίτητους drivers
  • Κατάλληλο λογισμικό σύνδεσης VPN Client 
  • Οδηγίες για παραμετροποίηση - ρυθμίσεις για άμεση σύνδεση
  • Μηνιαίο πάγιο τέλος ISP/VPN συνδρομής PSTN ή ISDN  
  • Σύνδεση με νησίδα
  • Χορήγηση userid + password
  • Παροχή της υπηρεσίας για απεριόριστο όγκο δεδομένων κάθε μήνα