Περιγραφή της υπηρεσίας

Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την τεχνολογία "IPSec tunnel", η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια της πρόσβασης, ενός χρήστη στη Νησίδα του, με τεχνικές κρυπτογράφησης των δεδομένων όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα.

 

 

Ο χρήστης απλά ενεργοποιώντας κατάλληλο λογισμικό VPN client, και δίνοντας τους κωδικούς του, μπορεί να έχει πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα της Νησίδας του.

Για τη χρήση της υπηρεσίας PSTN/ISDN o χρήστης απαιτείται να διαθέτει κατάλληλο υπολογιστή με θύρα RS-232 ή USB και μία τηλεφωνική γραμμή (PSTN ή ISDN) που το τηλεφωνικό πάγιο και τα τηλεφωνικά της τέλη θα τα επωμίζεται ο ίδιος. Για την λειτουργία της προσφέρεται από τον Ανάδοχο της Νησίδας του χρήστη, η PSTN/ISDN πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατάλληλο PSTN modem ή ISDN ΤΑ. Μέσω της σύνδεσης και ενός προκαθορισμένου μηνιαίου παγίου ανά χρήστη της υπηρεσίας, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της Νησίδας του με διακίνηση απεριορίστου όγκου δεδομένων.

Οι ταχύτητες πρόσβασης είναι 56 kbps για λήψη δεδομένων και 33,6 kbps για αποστολή δεδομένων για την περίπτωση του PSTN και τουλάχιστον 64 kbps για λήψη δεδομένων και 64 kbps για αποστολή δεδομένων για την περίπτωση του ISDN.