Νησίδες 1,2,4,5,6

Το Helpdesk του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τις Νησίδες 1,2,4,5,6 (ΟΤΕ A.E.)

απαντά στο τηλέφωνο 800-11-97888
από κινητό 210-6798575
και e-mail hdsyzefxis@ote.gr
και Ηλεκτρονική Φόρμα iSupport