Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. - ΕΡΓΟ "ΣΥΖΕΥΞΙΣ"

  • Διεύθυνση :  Χανδρή 3 & Κύπρου, Μοσχάτο, 183 46.
  • Fax :  213-1300800
  • e-mail syzefxis@ktpae.gr

 

FORTHNET - Νησίδα 3

 

  • Fax : 211-9558299
  • Τηλ.: 801-100-8001
  • e-mail :  helpdesk3@forthnet.gr

 

ΟΤΕ - Νησίδες 1, 2, 4, 5, 6

 

  • Από κινητό: 210-6798575
  • Τηλ.: 800-11-97888