16/07/2014

Προκηρύχθηκαν και τα τελευταία 2 Υποέργα από τα 5 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Προκηρύχθηκαν από την ΚτΠ Α.Ε., και τα τελευταία 2 από τα πέντε Υποέργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ :  

 

  1. "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA"

 

Πρόκειται για Υποέργo συνολικού προϋπολογισμού 26,6 εκ €, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των ISP και SLA υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο χρηματοδοτείτα από την Κοινότητα. 

 
Εδώ θα βρείτε το απαραίτητο υλικό δημοπράτησης για αυτό το Υποέργο
 
 
 
 
  1. "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης"
 
 
Πρόκειται για Υποέργo συνολικού προϋπολογισμού 132,6 εκ €, για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών ασφάλειας/πρόσβασης - τηλεφωνίας - τηλεδιάσκεψης για τα 34.000 κτίρια του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Και αυτό το Υποέργο χρηματοδοτείτα από την Κοινότητα και σημειώνεται ότι εκτελείται με τη διαδικασία συμφωνία - πλαίσιο. 
 
Εδώ θα βρείτε το απαραίτητο υλικό δημοπράτησης για αυτό το Υποέργο