10/09/2014

Αναβάθμιση του Internet της Νησίδας 3 στα 300 Mbps

 Στο Νομό Θεσσαλονίκης αναβαθμίστηκε η υπηρεσία Internet του ΣΥΖΕΥΞΙΣ I στα 300Mbps η οποία εξυπηρετεί 190 φορείς του Δημοσίου.

H αναβάθμιση και αλλαγή αρχιτεκτονικής, ενεργοποιήθηκε από τη FORTHNET στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι (Νησίδα 3).