06/07/2006

ΕΚΚΑ - Μετάπτωση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η μετάπτωση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Κεντρικού Δικτυακού Τόπου htttp://www.ekka.org.gr και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΚΚΑ (VPN 2) σε υποδομές των Νησίδων 2 και 3 του έργου.


Η μετάπτωση πραγματοποιήθηκε με την αρμονική συνεργασία του Υπευθύνου ΣΥΖΕΥΞΙΣ του ΕΚΚΑ κ. Χατζόπουλου Αγησίλαου και των Help Desk και των Τεχνικών Τμημάτων των Αναδόχων (OTE A.E., FORTHNET Α.Ε.).