08/12/2006

Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της ΔΥΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης μέσω δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας της ΔΥΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» προϋπολογισμού 2.200.250€ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2005 με σκοπό την εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Μονάδες Υγείας της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (6 Νοσοκομεία, 14 Κέντρα Υγείας και 10 Περιφερειακά Ιατρεία) υποστηρίζοντας τις κατάλληλες θεσμικές αλλαγές και οργανωτικές παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αναδιοργάνωση των εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη, που αποτελούν στρατηγικό στόχο της Πολιτείας.


Το έργο από το Σεπτέμβριο του 2006 εισήχθη στη φάση της Πιλοτικής Λειτουργίας, στην Κεντρική Υπηρεσία, στο ΓΝ Κομοτηνής, σε 2 Κέντρα Υγείας και 1 Περιφερειακό Ιατρείο ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα ακολουθήσει η επέκταση (roll-out) και στις υπόλοιπες Μ.Υ. Η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΣΥ στηρίζεται στη διακίνηση και διαχείριση δεδομένων μεταξύ του συνόλου των Μ.Υ. και αφορά λειτουργίες όπως ο Ενιαίος Αριθμός Μητρώου Ασθενή για όλη τη ΔΥΠΕ, η κεντρική διαχείριση Κωδικοποιήσεων και προμηθειών, στοιχεία ιατρικών περιστατικών ασθενών, δεδομένα Business Intelligence κλπ. Το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», παρέχοντας τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση αλλά και χρήσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλα τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ΔΥΠΕ, αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα και προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του ΟΠΣΥ εφόσον επιτρέπει και διευκολύνει την ταχεία, ασφαλή και ποιοτική μετάδοση των παραγόμενων δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών των ΜΥ εκμηδενίζοντας κατ’ ουσία προβλήματα ευρείας γεωγραφικής διασποράς στις συχνά δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια.