11/12/2006

ΣΥΖΕΥΞΙΣ και PKI

Στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ περιλαμβάνεται και η υπηρεσία PKI της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης (Υποέργο 9). Σε αυτήν περιλαμβάνεται όλη η απαραίτητη κεντρική υποδομή για τη λειτουργία της,  καθώς και 50.000 έξυπνες κάρτες (smart cards) για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίες περιέχουν ζεύγος πιστοποιητικών κρυπτογράφησης και υπογραφής για τον κάτοχό τους.

Η δομή και η αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας βρίσκεται εδώ.

Προδιαγραφές για τους αναγνώστες καρτών θα βρείτε εδώ