Διαχείριση Υπηρεσιών Νησίδας

Το Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Νησίδας που περιγράφεται στις ακόλουθες παραγράφους αναλαμβάνει την διαχείριση:

  • των εξυπηρετητών που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες και εφαρμογές της νησίδας
  • των τηλεματικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους Φορείς, και
  • την συλλογή των αντίστοιχων παραμέτρων για την παρακολούθηση τήρησης της Συμφωνίας Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA)