28/12/2006

Ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Μεταφορών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Στο Υπουργείο Μεταφορών, στο πλαίσιο του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, λειτουργούν κρίσιμες δικτυακές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων οχημάτων και διαχείρισης αδειών οδήγησης.


Οι Βάσεις Δεδομένων και οι αντίστοιχες εφαρμογές, συντηρούνται στο κεντρικό κτήριο μηχανογράφησης του ΥΜΕ (Αναστάσεως και Τσιγάντε - Χολαργός) και είναι ορατές δικτυακά τόσο στην ασφαλή δικτυακή περιοχή όσο και στο διαδίκτυο, μέσω της σύνδεσης πρόσβασης του Υπουργείου στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 
Οι εφαρμογές αυτές αξιοποιούν πλήρως τις ευρυζωνικές υποδομές αλλά και τις υποδομές ασφαλείας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και προσφέρουν τη μέγιστη διαλειτουργικότητα του Υπουργείου Μεταφορών με Φορείς του Δημόσιου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα με τους οποίους το ΥΜΕ έχει ανάγκη επικοινωνίας.
Ενδεικτικά ανφέρονται οι παρακάτω G2G (government to government) και G2B (government to business) εφαρμογές :Τεχνικό αρχείο οχημάτωνMIS Aνταλλαγής δεδομένων RFIDΕφαρμογή Αδειών ΟδήγησηςΕφαρμογές Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ)