08/03/2007

Δήμος Καρδίτσας - Διαχείριση στόλου οχημάτων μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας από το καλοκαίρι του 2006 εγκατέστησε και λειτουργεί σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων για 25 από τα οχήματά του. Τα οχήματα αυτά είναι κυρίως απορριμματοφόρα, σάρωθρα, υδροφόρες και μικρά φορτηγά έργων. Σε κάθε όχημα έχει εγκατασταθεί μία μικρή συσκευή που τροφοδοτείται από την μπαταρία του.

Η συσκευή αυτή λαμβάνει τις πληροφορίες της θέσης, της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του οχήματος από δορυφόρο και τις στέλνει σε έναν κεντρικό υπολογιστή εντός του δικτύου Σύζευξις όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων. Η επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω του δικτύου «Σύζευξις». Το σύστημα παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα να προγραμματίσει καλύτερα τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, να μειώσει το λειτουργικό τους κόστος, να παίξει σε επανάληψη οποιοδήποτε δρομολόγιο, να απαντήσει τεκμηριωμένα σε παράπονα δημοτών για το επίπεδο της παρεχόμενης καθαριότητας καθώς και ένα πλήθος άλλων ευκολιών. Τέλος, επειδή ο Δήμος Καρδίτσας παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας μέσω προγραμματικής συμφωνίας και σε άλλους όμορους Δήμους, το σύστημα του επιτρέπει να κοστολογεί με ακρίβεια τις υπηρεσίας αυτές.