22/03/2007

Το Πληροφοριακό σύστημα εκτάκτων αναγκών "ΟΔΥΣΣΕΑΣ" στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Ενεργοποιήθηκε από σήμερα το πληροφοριακό σύστημα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) ΟΔΥΣΣΕΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ) στο κτήριο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης / ΓΕΕΘΑ της Νησίδας 1.Το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται στενά με το σύνολο των λοιπών Κυβερνητικών Υπηρεσιών και με τους ΟΤΑ και για συντονισμό θεμάτων ΠΣΕΑ, αεροδιακομιδές και συνδρομή για την αντιμετώπιση τρεχουσών εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, έρευνα - διάσωση, ατυχήματα κ.λ.π.)


Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εν λόγω εφαρμογής έγινε από το ΓΕΕΘΑ/ΔΙΠΛΗ. Η εφαρμογή μπορεί να συλλέγει, επεξεργάζεται, συνοψίζει, διανέμει και παρουσιάζει σε γεωγραφικό υπόβαθρο (γεωγραφικοί χάρτες) το σύνολο των σχετικών με τα προαναφερθέντα πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα).


Οι εμπλεκόμενοι φορείς στη λειτουργία του συστήματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ είναι κυρίως οι Διευθύνσεις ΠΣΕΑ στα Υπουργεία, στις Περιφέρειες, στις Νομαρχίες, στα Επαρχεία, η Γεν. Γραμματεία Πολ. Προστασίας, η ΓΑΔΑ και φυσικά το ΥΠΕΘΑ.


To ΓΕΕΘΑ σε στενή συνεργασία με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ παραμετροποίησε κατάλληλα το πληροφοριακό σύστημα και το ενεργοποίησε στο εσωτερικό του πανελλαδικού δικτύου (VΠΝ-1).


Ολοι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι Φορείς είναι Φορείς του VPN-1 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και μπορούν πλέον σε ασφαλές περιβάλλον να λειτουργούν, να ενημερώνουν και να αξιοποιούν το πληροφοριακό σύστημα.


Η εφαρμογή δεν "βγαίνει" προς το διαδίκτυο, παρά είναι ασφαλισμένη (για ευνόητους λόγους)  στο VPN-1. Ειναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και είναι προφανές ότι είναι πολύτιμη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
Yπεύθυνοι για το σύστημα είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΙΠΛΗ) και για πληροφορίες χειριστής είναι ο Ανχης Αθανασόπουλος Παναγιώτης (p.athanasopoulos@hndgs.mil.gr) 210-6576151.