25/04/2007

Παρουσίαση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη Cisco expo 2007

Στη Cisco Expo 2007 έγινε σήμερα παρουσίαση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


Παρουσιάστηκαν καινοτόμες δράσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο του δικτύου και κατευθύνσεις για το μέλλον του.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ