15/05/2007

Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣΔΔΑ κ. Προκόπη Παυλόπουλου για την ψηφιακή υπογραφή στη Δημόσια Διοίκηση - PKI ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Υποέργο 9

Στα πλαίσια της προόδου του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και για την καλύτερη προώθηση των στόχων του έργου PKI (Υποέργο 9 - ΣΥΖΕΥΞΙΣ) εκδόθηκε εγκύκλιος από τον Υπουργό ΕΣΔΔΑ καθηγητή κο Π. Παυλόπουλο. Στην εγκύκλιο αυτή αναλύεται πλήρως η εφαρμογή και χρήση της ψηφιακής υπογραφής και της κρυπτογράφησης από τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου και το λοιπό θεσμικό πλαίσιο (Νομοθεσία, Κανονισμός ΡΚΙ, έντυπα κλπ) είναι διαθέσιμα παρακάτω:


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ PKI


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ