24/05/2007

Τεχνική Πολυδιάσκεψη φορέων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε σήμερα πολυδιάσκεψη ανάμεσα στην ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα studio ΣΥΖΕΥΞΙΣ των :

1) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
2) Νομαρχία Θεσσαλονίκης,
3) Νομαρχία Πιερίας,
4) Νομαρχία Ημαθίας,
5) Νομαρχία Πέλλας,
7) Νομαρχία Χαλκιδικής,
8) Νομαρχία Σερρών,
9) Νομαρχία Κιλκίς,
10) Δήμος Κρύας Βρύσης (με web camera).


Στην τηλεδιάσκεψη στα παραπάνω 10 studio παρευρίσκονταν υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την Περιφέρεια, τις Νομαρχίες και τους Δήμους της παραπάνω Γεωγραφικής Περιοχής.

Εγιναν κατάλληλες τεχνικές παρουσιάσεις από την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της πολυδιάσκεψης για θέματα αξιοποίησης και μετάπτωσης στο δίκτυο & τις υπηρεσίες του (τηλεφωνία - δεδομένα – PKI - νέες υπηρεσίες κ.λ.π.).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρχε από τους υπευθύνους για θέματα μετάπτωσης στην τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ και στην ψηφιακή υπογραφή. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος είναι οτι η εκδήλωση διήρκεσε πάνω από 4 ώρες !!!

Mε αυτήν την τηλεδιάσκεψη το ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνεχίζει τον επικοινωνιακό κύκλο τεχνικών και μη πολυδιασκέψεων, με φορείς του έργου (Περιφέρειες - Νομαρχίες - Δήμοι κ.α.) για προώθηση των υπηρεσιών του εθνικού δικτύου.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν αντίστοιχες συζητήσεις - παρουσιάσεις, ανάμεσα στους υπευθύνους του έργου και τις υπόλοιπες Περιφέρειες διαδοχικά.

Περισσότερα στο forum