28/06/2007

Τεχνική Πολυδιάσκεψη φορέων Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε σήμερα πολυδιάσκεψη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανάμεσα στην Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα παρακάτω 5 studio ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους :  1. Περιφέρεια Θεσσαλίας, 

  2. Νομαρχία Λάρισας,

  3. Νομαρχία Καρδίτσας,

  4. Νομαρχία Μαγνησίας,

  5. Νομαρχία Τρικάλων

Στην τηλεδιάσκεψη παρευρίσκονταν υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την Περιφέρεια τις Νομαρχίες, τους Δήμους και τα ΚΕΠ της παραπάνω Γεωγραφικής Περιοχής.

Υπήρχε έντονη προσέλευση και ενδιαφέρον !

Εγιναν κατάλληλες παρουσιάσεις από την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της πολυδιάσκεψης για θέματα αξιοποίησης και μετάπτωσης στο δίκτυο & τις υπηρεσίες του (τηλεφωνία - δεδομένα – PKI - νέες υπηρεσίες κ.λ.π.)

Είναι η 7η πολυδιάσκεψη που γίνεται στο πλαίσιο ενός τεχνικού επικοινωνιακού κύκλου πολυδιασκέψεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την προώθηση του έργου και την άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους του.


Περισσότερα στο forum