05/07/2007

Τεχνική Πολυδιάσκεψη φορέων των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία έγινε σήμερα πολυδιάσκεψη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανάμεσα στην Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα παρακάτω 7 studio ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους :  1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

  2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

  3. Νομαρχία Λέσβου ,

  4. Νομαρχία Σάμου ,

  5. Νομαρχία Χίου , 

  6. Νομαρχία Δωδεκανήσου,

  7. Νομαρχία Κυκλάδων

Στην τηλεδιάσκεψη παρευρίσκονταν υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τις 2 Περιφέρειες τις Νομαρχίες τους, καθώς και τους Δήμους , τα Νοσοκομεία και τα ΚΕΠ της παραπάνω Γεωγραφικής Περιοχής.

Υπήρχε έντονη προσέλευση και ενδιαφέρον και η διάσκεψη κράτησε 4,5 ώρες.


Εγιναν κατάλληλες παρουσιάσεις από την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της πολυδιάσκεψης για θέματα αξιοποίησης και μετάπτωσης στο δίκτυο & τις υπηρεσίες του (τηλεφωνία - δεδομένα – PKI - νέες υπηρεσίες κ.λ.π.)

Είναι η πολυδιάσκεψη που γίνεται στο πλαίσιο του τεχνικού επικοινωνιακού κύκλου πολυδιασκέψεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την προώθηση του έργου και την άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους του.

Tην ερχόμενη Πέμπτη ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία Θράκη.

Περισσότερα στο forum