12/07/2007

Τεχνική Πολυδιάσκεψη φορέων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε σήμερα πολυδιάσκεψη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανάμεσα στην Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα παρακάτω 7 studio ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους :  1. Περιφέρεια Aνατ. Μακεδονίας - Θράκης 

  2. Νομαρχία Εβρου,

  3. Νομαρχία Δράμας,

  4. Νομαρχία Ροδόπης,

  5. Νομαρχία Ξάνθης,

  6. Νομαρχία Καβάλας

  7. Υπερνομαρχία Ξάνθης  - Δράμας - Καβάλας

Στην τηλεδιάσκεψη παρευρίσκονταν υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την Περιφέρεια τις Νομαρχίες, τους Δήμους, τα ΚΕΠ και τα Νοσοκομεία και ΚΥ της παραπάνω Γεωγραφικής Περιοχής.


Επίσης συμμετείχε και το studio του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών από όπου έγινε παρουσίαση της συνεργασίας με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τον κο Καλογερά Ι.


Υπήρχε έντονη προσέλευση και ενδιαφέρον !

Εγιναν κατάλληλες παρουσιάσεις από την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της πολυδιάσκεψης για θέματα αξιοποίησης και μετάπτωσης στο δίκτυο & τις υπηρεσίες του (τηλεφωνία - δεδομένα – PKI - νέες υπηρεσίες κ.λ.π.)

Είναι η πολυδιάσκεψη που γίνεται στο πλαίσιο ενός τεχνικού επικοινωνιακού κύκλου πολυδιασκέψεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την προώθηση του έργου και την άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους του.


Περισσότερα στο forum