20/07/2007

Τεχνική Πολυδιάσκεψη φορέων Περιφέρειας Aττικής (Νησίδα 2) με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε σήμερα πολυδιάσκεψη ΣΥΖΕΥΞΙΣ ανάμεσα στην Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τα παρακάτω 6 studio ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους :  1. Περιφέρεια Aττικής

  2. Νομαρχία Αθηνών,

  3. Νομαρχία Δυτικής Αττικής,

  4. Νομαρχία Αν. Αττικής,

  5. Νομαρχία Πειραιώς, 

  6. Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς 

Στην τηλεδιάσκεψη παρευρίσκονταν υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την Περιφέρεια τις Νομαρχίες, τους Δήμους και τα ΚΕΠ της παραπάνω Γεωγραφικής Περιοχής (Νησίδα 2).

Επίσης συμμετείχε και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, από το studio της ΚτΠ Α.Ε., με τον κο Καλογερά Ι.

Υπήρχε έντονη προσέλευση και ενδιαφέρον !

Εγιναν κατάλληλες παρουσιάσεις από την Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ακολούθησε συζήτηση στο πλαίσιο της πολυδιάσκεψης για θέματα αξιοποίησης και μετάπτωσης στο δίκτυο & τις υπηρεσίες του (τηλεφωνία - δεδομένα – PKI - νέες υπηρεσίες κ.λ.π.)

Είναι η 10η πολυδιάσκεψη που γίνεται στο πλαίσιο του τεχνικού επικοινωνιακού κύκλου πολυδιασκέψεων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για την προώθηση του έργου και την άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους του.

Περισσότερα στο forum