23/07/2007

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνδέθηκε στο s-TESTA !!

To ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι συνδεδεμένο από σήμερα στις 13:00 με το πανευρωπαϊκό δίκτυο s-TESTA.


Ειναι ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα και το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ότι κατάφερε να είναι το τέταρτο Εθνικό Δίκτυο (Βέλγιο - Λουξεμβούργο - Ισπανία - Ελλάδα) που κατάφερε να συνδεθεί στο δίκτυο s-TESTA ανάμεσα σε 31 χώρες και 90 ξεχωριστές συνδέσεις που ακολουθούν με πλάνο μέχρι το χειμώνα !!


Πρόκειται για μια "εν θερμώ" μετάπτωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από το δίκτυο TESTA II (στο οποίο συμμετέχει από το 2001) στο δίκτυο s-TESTA που αποτελεί την εξέλιγμένη και πολυαναμενόμενη μορφή του διευρωπαικού δικτύου TESTA, που τόσο έχει διαφημιστεί τα τελευταία 3 χρόνια στους κόλπους της Ε.Ε.


Η νέα σύνδεση στηρίζεται από νέο σύγχρονο εξοπλισμό που φιλοξενείται στον κόμβο κορμού ΚΩΛΕΤΤΗ του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην Αθήνα και είναι πλέον 2 x 2Mbps κρυπτογραφημένη σύνδεση σε διάταξη απόλυτης εφεδρείας.


Η Ομάδα ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε συνεργασία με μηχανικούς της Orange (Ανάδοχος του s-TESTA) και του ΟΤΕ-ΟΤΕΝΕΤ (Ανάδοχος κορμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ), δούλεψε για πάνω από δύο εβδομάδες για τη σημερινή μετάπτωση και για να εξασφαλίσει την επιτυχία της, κάνοντας όλες τις απαραίτητες αλλαγές και ρυθμίσεις για την ομαλή υποδοχή του νέου δικτύου.


Eνδεικτικά αναφέρουμε μερικούς από τους φορείς που χρησιμοποιούν σήμερα στην Ελλάδα το s-TESTA μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ: • Ελληνική Αστυνομία - ΥΔΤ (projects Eurodac - Dublinet)

 • ΕΟΦ (project Eudranet - CPCS)

 • Γεν. Γραμμ. Καταναλωτή (project CPCS)

 • Γεν. Γραμμ. Εμπορίου (project CPCS)

 • ΥΠΑ (project CPCS)

 • ΕΟΤ (project CPCS)

 • ΕΣΡ (project CPCS)

 • Υπ. Οικονομικών (projects FIUNET - SIGL - AFIS (OLAF)

 • Yπ. Εμπορικής Ναυτιλίας (project SAFESEANET)

 • Yπ. Μεταφορών (projects ΤACHONET - CARE2)

 • KHYKY - Γεν. Γραμμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων (project TESS)

 • EMΠ (project CARE2)

 • Πανεπιστήμιο Αθηνών (projects ΗΙEMS - EUPHIN)

 • Γενικό Χημείο του Κράτους (project ΗOLIS 14 Points)

 • Το σύνολο των Υπουργείων (CIRCA)

Στο πλαίσιο της μετάπτωσης - σύνδεσης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο s-TESTA κανείς από τους παραπάνω δεν επηρεάστηκε από την αλλαγή ούτε παρουσιάστηκε κάποια αστοχία.