13/08/2007

Έναρξη σύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης στα ΚΕΠ ΣΥΖΕΥΞΙΣ με αντικείμενο "Διαχείριση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Υπογραφής και Κρυπτογράφησης"

Ξεκίνησαν στις 9/8/2007 σύγχρονα προγράμματα τηλεκπαίδευσης στα ΚΕΠ που είναι συνδεδεμένα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω της πλατφόρμας Centra που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του Υποέργου 8 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και φυσικά μέσω των δικτυακών υποδομών ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


Αντικείμενο των εν λόγω μαθημάτων είναι η "Διαχείριση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Υπογραφής και Κρυπτογράφησης" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 9 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού.


Πραγματοποιούνται καθημερινά δύο δίωρα μαθήματα στα οποία μετέχουν ως εκπαιδευόμενοι στελέχη 15 ΚΕΠ της χώρας στο κάθε μάθημα ενώ  κατάλληλος εκπαιδευτής (ο οποίος είναι είτε στέλεχος του ΥΠΕΣΔΔΑ είτε της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής είτε της ΚτΠ Α.Ε.) πραγματοποιεί το μάθημα από ειδική αίθουσα που έχει διαμορφωθεί για τις ανάγκες των μαθημάτων.


Ο κύκλος των μαθημάτων αυτών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας μέσα στον Σεπτέμβριο του 2007 ενώ θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος που θα έχει αντικείμενο την χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών υπογραφής και κρυπτογράφησης.