13/08/2007

Παρακολούθηση ασύγχρονων μαθημάτων τηλεκπαίδευσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Είναι διαθέσιμες στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οι νέες εκδόσεις ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης (δηλαδή μαθημάτων που δεν απαιτείται η παρουσία εκπαιδευτή και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποια στιγμή θέλετε από τον Η/Υ σας) για τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:


1. Τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ
2. Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI) – Οδηγός για Νέους Χρήστες

Τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμες οι νέες εκδόσεις τριών μαθημάτων που αφορούν τα παρακάτω:

1. Βασικές λειτουργίες portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ
2. Διαχείριση Χρηστών Portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Επικαιροποίηση καταλόγου φορέα)
3. Forum ΣΥΖΕΥΞΙΣ


Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο πρόσβασης των υπευθύνων ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην εκπαιδευτική πύλη υπάρχουν στην ενότητα FAQ του Portal