14/08/2007

Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α για την αξιοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ιδιαίτερα της υπηρεσίας τηλεφωνίας

Στα πλαίσια της αξιοποίησης του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και για την καλύτερη προώθηση των στόχων του έργου εκδόθηκε εγκύκλιος από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. καθηγητή κο Π. Παυλόπουλο. Στην εγκύκλιο αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη της αξιοποίησης της υπηρεσίας τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ . Η εγκύκλιος συνοδεύεται από επιστολή του Προέδρου της ΚτΠ Α.Ε. κο Κ. Δούκα η οποία παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία και την μετάπτωση της υπηρεσίας τηλεφωνίας. Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α και της επιστολής του Προέδρου της ΚτΠ Α.Ε. είναι διαθέσιμα παρακάτω :


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣ.Δ.Δ.Α


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚτΠ Α.Ε.