19/10/2007

Το δίκτυο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέθηκε με τo ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το δίκτυο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (htpp://www.minagric.gr) είναι πλέον συνδεδεμένο με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ .


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και αρκετά χρόνια, διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο 200 σημείων με τις διευθύνσεις Γεωργίας πανελλαδικά, για να καλύπτει τις εσωτερικές του αναγκες τόσο δεδομένων όσο και φωνής.


Με κεντρική σύνδεση, τα δύο δίκτυα ενώθηκαν με αποτέλεσμα σε α' φάση και τα 200 κτίρια του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι πλέον συνδεδεμένα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και να αντλούν από αυτό τόσο υπηρεσίες διαδικτύου όσο και όλες τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας του Εθνικού Δικτύου (τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, PKI, s-TESTA, ασφάλεια, content filtering, εσωτερική ασφαλή επικοινωνία με όλα τα hosts του Ελληνικού Δημοσίου).Η γεφύρωση των δύο δικτύων έχει γίνει μέσω Ethernet διεπαφής, από τον κόμβο πρόσβασης 34Mbps του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο κτίριο της Αχαρνών 381 του Υπουργείου, εξασφαλίζοντας μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο δίκτυα. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της σύνδεσης και για εξυπηρέτηση τηλεφωνικής VoIP κίνησης ανάμεσα στα δύο δίκτυα.


Συνεπώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξυπηρετεί πλέον όλες του τις υποδομές σε 200 κτίρια, από το Εθνικό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια λειτουργικότητας - ασφάλειας και σχεδιασμού του intranet ΣΥΖΕΥΞΙΣ του Ελληνικού Δημοσίου.


Ειναι σαφές ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.  


ΔΙΚΤΥΟ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ