30/11/2007

Νέα τμήματα κατάρτισης υπευθύνων ΣΥΖΕΥΞΙΣ 10-14/12/2007


Δεδομένων, αφενός, των αιτημάτων συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης από Υπευθύνους Φορέων, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα προγραμματισμένα στην την περιοχή τους Προγράμματα Κατάρτισης και, αφετέρου, της επιθυμίας μας για την κατά το δυνατόν καθολική συμμετοχή των Υπευθύνων στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω νέα προγράμματα κατάρτισης υπευθύνων ΣΥΖΕΥΞΙΣ:


Τόπος διεξαγωγής<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Τηλεπικοινωνιακές Νησίδες

Ημερομηνία Διεξαγωγής

Αθήνα

Ν2, Ν5 και Ν6

10-14/12/2007

Πάτρα