14/12/2007

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την αξιοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ιδιαίτερα της υπηρεσίας τηλεφωνίας

Στα πλαίσια της αξιοποίησης του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και για την καλύτερη προώθηση των στόχων του έργου εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στην αξιοποίηση του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τους φορείς του. Στην εγκύκλιο αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη της αξιοποίησης της υπηρεσίας τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ (offnet τηλεφωνία) . Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου είναι διαθέσιμο παρακάτω :


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓEIΟΥ YΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ