25/02/2008

Νέοι τηλεφωνικοί αριθμοί για τον ΟΓΑ

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η σύνδεση του ΟΓΑ στην τηλεφωνία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το νέο τηλεφωνικό φάσμα είναι το 213-1519100 έως 213-1519599. Το τηλ. κέντρο του ΟΓΑ απαντά πλέον και στο :   


 "213-1519100"


Πλέον οι φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, οι πολίτες κ.λ.π. μπορούν να καλούν τους παραπάνω τηλεφωνικούς αριθμούς οι οποίοι είναι ήδη ενεργοί.


Ειναι σαφές ότι η κλήση από δημόσιο κτίριο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προς το παραπάνω φάσμα, γίνεται ατελώς και πρέπει να προτιμάται.


Τα παραπάνω νούμερα έρχονται να αντικαταστήσουν τουλάχιστον το παλαιό τηλεφωνικό φάσμα Ο.Γ.Α.  210-3322100 έως 210-3322400   αρκεί κάποιος να αντικαταστήσει το 210-3322 με 213-1519 ενώ τα τελευταία 3 ψηφία παραμένουν ίδια για το προς κλήση τηλέφωνο.


Για την κοινότητα ΣΥΖΕΥΞΙΣ η παραπάνω ενεργοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μεγάλο πλήθος τηλεφωνημάτων (σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 30%) ιδιαίτερα από Δήμους είναι προς τα κεντρικά του ΟΓΑ. Πλέον όλη αυτή η επικοινωνία γίνεται ατελώς.