19/03/2008

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνδέθηκε με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ !!

Eίναι πλέον έτοιμο και λειτουργεί, ένα νέο peering για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που το ενώνει με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα http://www.dias.com.gr). Πρώτη εφαρμογή που άμεσα εξυπηρετείται από τη νέα σύνδεση, είναι η ηλεκτρονική μισθοδοσία DIAS-PAY των δημοσίων υπηρεσιών προς τις τράπεζες.
Πλέον οι δημόσιες υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνδέονται ευρυζωνικά και με ασφάλεια μέσα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το νέο peering με το ΔΙΑΣ, και μπορούν να εξυπηρετούνται στη μισθοδοσία τους μέσα από on-line και ασφαλή διαδικασία, αντικαθιστώντας προηγούμενες μεθόδους και διατάξεις.