10/04/2008

Το ΚΗΥΚΥ στηρίζεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ !!

Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ) είναι μεγάλος φορέας ΣΥΖΕΥΞΙΣ της Νησίδας 1, εποπτευόμενος από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που προσφέρει προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής σε φορείς Ασφάλισης, Κοινωνικής προστασίας και Υγείας.

Σήμερα το ΚΗΥΚΥ με συγκεκεκριμένες υπηρεσίες πληροφορικής που προσφέρει στους παραπάνω φορείς, έμμεσα εξυπηρετεί :

 • περίπου 4.000.000 ασφαλισμένους (εκτός αγροτών)
 • 1.000.000 ασφαλισμένους αγρότες
 • 2.500.000 συνταξιούχους
 • 350.000 επιδοματούχους
 • 150.000 μισθοδοτούμενους Υπουργείων, Ασφαλιστικών Ταμείων, Νοσοκομείων κ.λπ.

Το ΚΗΥΚΥ αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που του προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέροντας :

Α. Ασφαλείς υπηρεσίες εξ' αποστάσεως διαχείρισης - συντήρησης και λειτουργίας συστημάτων εξυπηρετητών και υπολογιστών νοσοκομείων όπως :

 1. ΠΓΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
 2. ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ
 3. ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ"
 4. ΤΖΑΝΕΙΟ
 5. ΠΓΝ ΡΟΔΟΥ
 6. ΠΓΝ ΡΙΟΥ
 7. ΝΓΝ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"
 8. ΠΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 9. ΠΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"
 10. ΠΓΝ ΛΑΙΚΟ
 11. ΠΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
 12. ΠΓΝ "ΚΑΤ"
 13. ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"
 14. ΠΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 15. ΠΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 16. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΑ

Β. Ασφαλή εσωτερική σύνδεση μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ για αποστολή μεγάλου όγκου αρχείων.

Γ. Λειτουργία του portal  http://www.amka.gr  με χρήση SSL ΣΥΖΕΥΞΙΣ για ασφαλή παροχή στα ΚΕΠ της χώρας ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε μοντέλο ASP.