26/05/2008

Τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ στο ΥΠΕΣΔΔΑ

Σε 3 κτίρια του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) http://www.ypes.gr της οδού Σταδίου 27, της Σταδίου 31 και της Ευαγγελιστρίας 2 στην Αθήνα λειτουργεί το νέο τηλεφωνικό φάσμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ως εξής :  • Ευαγγελιστρίας 2 : 213-1361000 έως 213-1361599

  • Σταδίου 27:             213-1364000 έως 213-1364999

  • Σταδίου 31:             213-1361600 έως 213-1361999

Ερχεται σε αντιστοιχία με το τηλεφωνικό φάσμα ΟΤΕ των κτιρίων στα τέσσερα τελευταία νούμερα και συγκεκριμένα τα νούμερα ΟΤΕ ήταν :  • Ευαγγελιστρίας 2 : 210-3741000 έως 210-3741599

  • Σταδίου 27:            210-3744000 έως 210-3744999

  • Σταδίου 31:            210-3741600 έως 210-3741999

 Οι παραπάνω αριθμοί είναι ενεργοί τόσο για την δωρεάν επικοινωνία onnet (από φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ προς το ΥΠΕΣΔΔΑ αλλά και αντίστροφα) αλλά και για τις κλήσεις από την εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ κοινότητα προς το Υπουργείο. Aπευθείας επικοινωνία σε συγκεκριμένο εσωτερικό τηλ., προκύπτει εύκολα αν αντικαταστήσετε τα πρώτα 6 ψηφία του παλιού τηλεφώνου 210-374 με 213-136. Τα τελευταία 4 ψηφία του παλιού τηλεφώνου παραμένουν ίδια.


Υπενθυμίζουμε ότι στο κτίριο του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης http://www.gspa.gr της οδού Βασ. Σοφίας στην Αθήνα, λειτουργεί και εκεί το νέο τηλεφωνικό φάσμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 213-1313000 έως 213-1313999 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντικαθιστώντας τα 210-3393000 έως 210-3393999.