12/06/2008

Τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στο κεντρικό κτήριο της Νομαρχίας Αθηνών (http://www.nomarxia.gr) της οδού Κηφισίας 125 - 127, στην ΑΘΗΝΑ, λειτουργεί πλέον το νέο τηλεφωνικό φάσμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ :


213-2063500 έως 213-2065699

Το τηλεφωνικό κέντρο της Νομαρχίας Αθηνών απαντά πλέον στο  213-2064100


Κάθε προηγούμενο τηλέφωνο με αριθμοδότηση 210-6991… λειτουργεί στο νέο αριθμοδοτικό φάσμα 213-2064….   (τα τρία τελευταία ψηφία παραμένουν ίδια)


Οι παραπάνω αριθμοί είναι ενεργοί τόσο για την δωρεάν επικοινωνία onnet (από φορέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ προς τη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ αλλά και αντίστροφα) αλλά και για τις κλήσεις από την εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ κοινότητα προς τη Νομαρχία.


Είναι σαφές ότι η κλήση από δημόσιο κτήριο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προς το παραπάνω φάσμα, γίνεται ατελώς και πρέπει να προτιμάται.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ