18/06/2008

Εκ νέου μείωση τιμών κλήσεων σε κινητά από Νησίδες ΟΤΕ

Οι φορείς ΣΥΖΕΥΞΙΣ των Νησίδων 2, 4, 5 και 6, με Ανάδοχο τον ΟΤΕ, θα απολαμβάνουν νέες τιμές χρέωσης για τις κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ¨ΣΥΖΕΥΞΙΣ¨ προς κινητούς προορισμούς εντός Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν τα εξής:


0,1380 €/min χωρίς Φ.Π.Α για το χρονικό διάστημα από 01.08.2007 μέχρι 31.01.2008
0,1314 €/min χωρίς Φ.Π.Α από 01.02.2008.


Η τιμολογιακή αυτή αναπροσαρμογή απορρέει από την αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση των Αναδόχων ΣΥΖΕΥΞΙΣ για αναπροσαρμογή των τιμών χρέωσης τηλεφωνικών κλήσεων ΣΥΖΕΥΞΙΣ με βάση τις τρέχουσες τιμές.