24/06/2008

Διενέργεια Στατιστικής Έρευνας της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, σε πανελλαδική κλίμακα, μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

H Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ www.statistics.gr είναι φορέας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (μεγάλος 34 Mbps) που ανήκει στη Νησίδα 1 του Εθνικού Δικτύου. Ταυτόχρονα έχει φτιάξει εδώ και πολύ καιρό πανελλαδικά,  με απομακρυσμένες συνδέσεις ADSL ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2Mbps σε κάθε πρωτεύουσα νομού, ένα VPN μέσω του οποίου επικοινωνούν τα περιφερειακά της υποκαταστήματα με κρίσιμες εφαρμογές του κεντρικού κτιρίου στην Αθήνα.

Η Γενική Γραμματεία είναι πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, αξιοποιώντας το πανελλαδικό αυτό δίκτυο υπολογιστών της, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, προχώρησε σε πλήρως αποκεντρωμένη εισαγωγή και επεξεργασία των δελτίων της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων έτους 2007.

Η Έρευνα Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, είναι μια ευρείας κλίμακος ετήσια δειγματοληπτική έρευνα, που διενεργείται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος διαρθρωτικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι η συγκέντρωση αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών για τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών τής διάρθρωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Στην τρέχουσα φάση, πραγματοποιείται η εισαγωγή 100.000 περίπου ερωτηματολογίων της Έρευνας στη Βάση Δεδομένων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, ο αυτόματος έλεγχός τους, καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Στατιστικής όλων των Νομών της Χώρας, με τη χρήση ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, που λειτουργεί μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με πολύ ικανοποιητικά, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα.