03/07/2008

Αλλαγή αριθμού FAX Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην ΚτΠ Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα ο αριθμός FAX  του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στην ΚτΠ Α.Ε., αλλάζει από 210-9707530 σε 213-1300803.