08/08/2008

762 νέοι φορείς στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Στο πλαίσιο επέκτασης του  Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, το δίκτυο επεκτείνεται σε 762 νέους φορείς . Οι φορείς αυτοί (120 Κοινότητες, 601 Κ.Ε.Π. και 41 διευθύνσεις Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Στο επισυναπτόμενο παρατίθεται η λίστα με τους νέους φορείς.