27/03/2009

Νεα Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Στην υπογραφή εγκυκλίου για τη «Μείωση των Τηλεπικοινωνιακών Δαπανών του Δημοσίου», προχώρησε ο Yπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η κυβέρνηση για τη μείωση των σχετικών δαπανών του Δημοσίου.


Σε αυτήν παρουσιάζονται και πάλι τόσο η σημαντική οικονομία κλίμακος που επιτυγχάνεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με την άθροιση της ζήτησης τηλεπικοινωνιών του ελληνικού δημοσίου, όσο και τα πρώτα αποτελέσματα με πραγματικά πλέον στοιχεία σύγκρισης δαπανών, προ και μετά ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σε δείγμα φορέων του έργου.


Τέλος στη σχετική εγκύκλιο γίνεται και πάλι σαφές πως οι στόχοι του Εθνικού Δικτύου επιτυγχάνονται όταν οι φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ υιοθετούν και σέβονται τις αρχές του δικτύου αλλά και αξιοποιούν πλήρως τις υπηρεσίες του.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ