05/06/2009

Το δίκτυο του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) είναι πλέον το ΣΥΖΕΥΞΙΣ !

O OAEE (Oργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών - πρώην ΤΕΒΕ) www.oaee.gr έχει κάνει πλήρη μετάπτωση του επιχειρησιακού του δικτύου στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για σημαντικές ηλεκτρονικές εφαρμογές αλλά και για διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.


Συγκεκριμένα πρόκειται για δίκτυο 23 σημείων (Κεντρικό κτίριο στην Αθήνα και 22 σημεία του ΟΑΕΕ πανελλαδικά) στις πόλεις : • ΑΘΗΝΑ

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • ΠΑΤΡΑ

 • ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 • ΛΑΡΙΣΑ

 • ΛΑΜΙΑ

 • ΚΟΖΑΝΗ

 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 • ΤΡΙΠΟΛΗ


Ολα τα υποκαταστήματα, μέσα από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, συνδέονται και με την κεντρική υπηρεσία αλλά και με το ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές : • ΑΜΚΑ

 • ΕΣΟΔΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΜΗΤΡΩΟ

 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μετά τη μετάπτωση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ο ΟΑΕΕ πλέον επικοινωνεί ταχύτατα (μέσω οπτικών υποδομών) με το ΗΔΙΚΑ για ενημέρωση και συντήρηση μεγάλων αρχείων μητρώων ασφαλισμένων.


Επίσης τόσο το Portal του ΟΑΕΕ όσο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Οργανισμού λειτουργούν πλέον στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και σύντομα αναμένεται και η μετάπτωση τηλεφωνίας.


Το παράδειγμα του ΟΑΕΕ αποτελεί βέλτιστη πρακτική ταμείου που αξιοποιεί τις υποδομές του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ!