11/06/2009

Μετάπτωση του ΕΚΑΒ στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η σύνδεση του επιχειρησιακού δικτύου του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας) www.ekab.gr στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.Ηδη έχουν συνδεθεί στο Εθνικό Δίκτυο, το κεντρικό κτίριο του ΕΚΑΒ στο Χολαργό καθώς και τα Παραρτήματα :  1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  2. ΛΑΜΙΑΣ

  3. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ενώ έχει συνδεθεί και το τμήμα Αεροδιακομιδών ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ.


 


Σύντομα ακολουθούν άλλα 8 Παραρτήματα ΕΚΑΒ πανελλαδικά, το Γρ.Αεροδιακομιδων της Ελευσίνας, αλλά και δεκάδες κτίρια Τομέων του ΕΚΑΒ σε όλη την επικράτεια.


Οι συνδέσεις αυτές παρέχουν στο ΕΚΑΒ μια σύγχρονη και ασφαλή δικτυακή πλατφόρμα για ενεργοποίηση των επειχηρησιακών εφαρμογών του αλλά και μια αξιόπιστη διεπαφή με τα νοσοκομεία και γενικότερα με το VPN-2 της Υγείας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


Ειναι προφανής η ανάγκη για αξιοποίηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε μια τόσο σημαντική δομή όπως το ΕΚΑΒ και είναι σίγουρο πως η σύνδεση στο Εθνικό Δίκτυο ανοίγει νέες σελίδες στη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας προς την ενεργοποίηση νέων τηλεματικών εφαρμογών. Σύντομα αναμένεται και ενεργοποίηση εφαρμογής διαχείρισης στόλου ασθενοφόρων, ομογενοποιημένη με την παραπάνω υποδομή.Τέλος, τόσο το portal www.ekab.gr όσο και η υπηρεσία e-mail του ΕΚΑΒ εξυπηρετούνται πλέον από το Εθνικό Δίκτυο και ήδη δρομολογήθηκε η διασύνδεση τηλεφωνίας του ΕΚΑΒ με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.