15/06/2009

Τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Αθήνας στηρίζονται για δίκτυο και τηλεφωνία στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ !

Τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας εμπιστεύτηκαν το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την αρχή της λειτουργίας του και εκμεταλεύτηκαν όλες τις υπηρεσίες του δεδομένων, τηλεφωνίας αλλά και τηλεδιάσκεψης. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα πιο σημαντικά παραδείγματα (προσέξτε την αλλαγή της τηλεφωνίας σε VoIP ΣΥΖΕΥΞΙΣ και 213)