20/08/2009

Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στηρίζονται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Kαι στη συμπρωτεύουσα, μεγάλα νοσοκομεία εμπιστεύονται το Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ από την αρχή της λειτουργίας του και εκμεταλεύονται όλες τις υπηρεσίες δεδομένων, τηλεφωνίας και τηλεδιάσκεψης. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα πιο σημαντικά παραδείγματα (προσέξτε την αλλαγή της τηλεφωνίας σε VoIP ΣΥΖΕΥΞΙΣ και πρόθεμα 2313- αντί 2310-)