07/12/2009

Η δικτυακή πύλη www.publichotspots.gov.gr στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Η δικτυακή πύλη www.publichotspots.gov.gr , που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Μελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος ΑΑΑ» με σκοπό να προβάλλει τα 195 ασύρματα σημεία πρόσβασης του έργου «Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Public Hotspots)», εξυπηρετείται από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.


Εχουν ήδη εγκατασταθεί 195 συστήματα ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο, μέσω ασύρματων ευρυζωνικών υποδομών wifi, σε πολυσύχναστους χώρους, με στόχο τόσο την εξοικείωση των πολιτών με τις σύγχρονες εφαρμογές του διαδικτύου και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, όσο και της ευρείας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι χώροι εγκατάστασης που έχουν επιλεγεί χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα όπως:  • Χώροι συνάθροισης κοινού.

  • Χώροι αναμονής-μετακίνησης.

  • Χώροι εκδηλώσεων και συνεδριάσεων.

και διασφαλίζουν την γεωγραφική διασπορά των σημείων σε όλη την επικράτεια.


Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.publichotspots.gov.gr , παρουσιάζεται γεωγραφικός χάρτης των Hotspots καθώς επίσης και τα στατιστικά τους σε πραγματικό χρόνο.