Πώς εξασφαλίζω ότι ενημερώνομαι σαν υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ για όλα τα σημαντικά ζητήματα και με οδηγίες από την ΕΠΠΕ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Η αποστολή σημαντικών ανακοινώσεων και οδηγιών για το δίκτυο (συμπεριλαμβάνεται τόσο το ΣΥΖΕΥΞΙΣ όσο και το Mini ΣΥΖΕΥΞΙΣ αφού είναι ένα δίκτυο)   γίνεται από την ΕΠΠΕ του έργου  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το syzefxis@ktpae.gr  στα email των υπευθύνων που έχουν την μορφή:

Για την Νησίδα της Forthnet: syzefxis.xxxx@n3.syzefxis.gov.gr (όπου ΧΧΧΧ ο τετραψήφιος κωδικός του φορέα μου στο  Portal του έργου)

Για τις Νησίδες ΟΤΕ : syzefxis@xxxx.syzefxis.gov.gr (όπου ΧΧΧΧ ο τετραψήφιος κωδικός του φορέα μου στο  Portal του έργου)

Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η λήψη των σημαντικών αυτών ταχυδρομείων από όλους τους υπευθύνους ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε τον εν λόγω λογαριασμό στις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε (Outlook ή Outlook Express) ή δεν έχετε ρυθμίσει το mail σας από την εφαρμογη διαχείρισής του ώστε να σας προωθεούνται τα μηνύματα αυτόματα στον επιχειρησιακό σα λογαριασμό παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα ώστε να εισέρχεστε στους λογαριασμούς σας αυτής της μορφής μέσω της υπηρεσίας webmail που σας έχει δοθεί μέσω του portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η παρακάτω διαδικασία ισχύει για φορείς των Νησίδων ΟΤΕ. Αντίστοιχα οι φορείς των Νησίδων της ALTEC και της Forthnet θα πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογη διαδιοκασία κάνοντασ κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της 1ης φωτογραφίας. Σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει πρέπει να επικοινωνήσετε με το Help desk τησ Νησίδας σας.

 

Κάντε κλικ στο κουμπί Webmail του ΣΥΖΕΥΞΙΣΝησίδες ΟΤΕ

 

 

 

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή στο web mail ΣΥΖΕΥΞΙΣ

  

 

  1. Πληκτρολογήστε το  όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας (ίδια με αυτά που εισέρχεστε στην περιοχή μελών του portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ) στα σχετικά πεδία.

  

  1. Έχετε εισέλθει στην webmail εφαρμογή στην οποία στα εισερχόμενα θα βλέπετε τις σημαντικές ανακοινώσεις και οδηγίες από το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

  

 

Σε περίπτωση που θέλετε τα μηνύματα που σας έρχονται σε αυτόν τον λογαριασμό να σας προωθούνται αυτόματα σε άλλο λογαριασμό email που διατηρείτε ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

 

  1. Μέσα από την εφαρμογή webmail (προηγούμενη οθόνη επιλέξτε «Κανόνες»)

           α. Επιλέξτε «Δημιουργία»

β. Στο πεδίο «Προώθηση προς» πληκτρολογήστε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιθυμείτε να προωθούνται τα μηνύματα

γ. Κάντε κλικ στο «Αποθήκευση και Κλείσιμο»