Πώς αλλάζουν οι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενός φορέα

Είναι ευθύνη ενός εκ των υπευθύνων του φορέα να εισαχθεί στην περιοχή μελών του Portal είτε με τον προσωπικό του λογαριασμό είτε με τον κεντρικό λογαριασμό υπευθύνου που δημιουργήθηκε για κάθε φορέα και να ενημερώσει το ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα