Πώς μπαίνω στην περιοχή μελών του Portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Δικαίωμα εισαγωγής στην περιοχή μελών του portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχουν:

α) Οι υπέυθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ κάθε φορέα

β) Οι χρήστες κάθε φορέα που έχουν δημιουργηθεί στο portal από τον υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα τους

Για τους παραπάνω εκδίδεται κατά την καταχώρησή τους στο portal όνομα χρήστη (username) και κωδικός (Password) τα οποία είναι της μορφής onoma.epitheto@xxxx.syzefxis.gov.gr  και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή τους στην περιοχή μελών του portal. Για λόγους ασφαλείας κάθε χρήστης της περιοχής μελών ΣΥΖΕΥΞΙΣ πρέπει να αλλάξει τον κωδικό (password) μετά την πρώτη εισαγωγή του.

Οι υφιστάμενοι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχουν ενημερωθεί με email για το ποιοι είναι οι αρχικοί τους κωδικοί αφού η καταχώρησή τους έγινε κεντρικά από το δίκτυο μετά τον ορισμό τους από τον πολιτικό τους προιστάμενο. Εάν παρόλα αυτά κάποιος από τους υπευθύνους δεν γνωρίζει τον κωδικό πρέπει να απευθυνθεί στο Help Desk της Νησίδας του.

Οι νέοι υπεύθυνοι ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενημερώνονται από το Help Desk της Νησίδας τους για τους κωδικούς τους αμέσως μετά την αποδοχή του αιτήματος του φορέα τους για αντικατάσταση του υπευθύνου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Οι χρήστες κάθε φορέα ενημερώνονται για τους κωδικούς τους από τον υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα τους αφού έχουν πρώτα καταχωρηθεί στο portal από τον ίδιο τον υπεύθυνο.