Πώς και γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθώ καθημερινά το Forum του ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Το Forum που περιέχεται μέσα στην περιοχή μελών του Portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (και άρα έχουν δικαιώμα πρόσβασης σε αυτό όσοι έχουν δικαίωμα και είναι μέλη της περιοχής μελών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ) αποτελεί εργαλείο διάχυσης εμεπιρίας και γνώσης όχι μόνο για θέματα ΣΥΖΕΥΞΙΣ αλλά και για οποιαδήποτε άλλο θέμα της Δημόσιας Διοίκησης και όχι μόνο.

Η εισαγωγή σας στο Forum γίνεται πατώντας το σχετικό κουμπί στο αριστερό κάθετο menu της οθόνης σας αφού έχετε εισέλθει στην περιοχή μελών. Σημειώνεται ότι οι χρήστες που είχαν καταχωρηθεί στο Portal πριν το 2007 πρέπει πρώτα να ζητήσουν από τον υπεύθυνο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα τους να τους ενεργοποιήσει στο Forum. Αυτό γίνεται μέσω της εφαρμογής διαχείρισης χρηστών (MPS) πατώντας το κουμπί "Δημιουργία" και εν συνεχεία το κουμπί "Ενεργοποίηση" κάτω από την στήλη forum για τον χρήστη πυο θέλετε. Αν πρόκειται για χρήστη που δημιουργήθηκε στο portal εντός του 2007, ο χρήστης είναι αυτόματα ενεργοποιημένος στο forum.

 

 

Μετά την εισαγωγή σας στο Forum μπορείτε να το παρακολουθείται καθημερινά και έυκολα με τρεις τρόπους:

1. Χρονικά: Θα πατάτε το κουμπί ενεργά θέματα συζήτησης και επιλέγοντας από τις προεπιλεγμένες τιμές του πεδίου "Από" (οι οποίες περιέχουν τιμές από τελευταία ώρα μέχρι και τελευταίος μήνας) μπορείτε να βρίκετε τις συζητήσεις που έγιναν κατά το διάστημα πυο επιλέξατε

2. Θεματικά: Πατώντας τα διαθέσιμα θέματα συζήτησης (τηλεφωνία, ασφάλεια κλπ) μπορείτε να βρίσκετε οδηγούς, ψηφοφορίες, συζητήσεις που μπορεί να αποτελούν την λύση σε πρόβλημα που αντιμετωπίζετε

3. Με αναζήτηση: Πατώντας το κουμπί αναζήτηση και βάζοντας στο σχετικό πεδίο μέρος ή όλη την λέξη ή φράση που σας ενδιαφέρει μπορείτε να οδηγθηθείτε σε όσες συζητήσειθς περιέχουν το εν λόγω θέμα

Σημειώνεται ότι η καθημερινή αφιέρωση 10 λεπτών του χρόνου σας στο forum του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα των υπευθύνων ΣΥΖΕΥΞΙΣ γιατί θα τους βοηθήσει να λύσουν έυκολα πολλά από τα προβλήματα που έχουν αλλά και να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τον φορέα τους