Πώς κάνω μετάπτωση των Υπηρεισών Internet, email και ιστοσελίδας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Για να δείτε πώς κάνετε μετάπτωση του τοπικού δικτύου του φορέα σας (Internet), της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του φορέα σας στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ πρέπει αφού εισέλθετε στην περιοχή μελών του portal σαν υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα σας να πατήσετε το κουμπί "Μετάπτωση Φορέων"  και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες ανάλογα με την Νησίδα που είστε και την υπηρεσία για την οποία θέλετε να κάνετε μετάπτωση (Internet, email, ιστοσελίδα)