Γιατί να επιλέξει ο φορέας μου την υπηρεσία τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Από τον Δεκέμβριο του 2006 το έργο εξασφάλισε ένα προνομιακό πακέτο για την πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων (αστικές - υπεραστικές - διεθνείς - κινητές) από τις υποδομές τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ (τηλεφωνικό κέντρο στους μικρούς, IP τηλέφωνα στους μικρούς φορείς της Νησίδας 1 και PRI κάρτες στους μεσαίους και μεγάλους φορείς)

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες δωρεάν κλήσεων των δημοσίων φορέων αλλά και την δυνατότητα εισερχόμενων κλήσεων από οποιονδήποτε αριθμό στα νέα τηλέφωνα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, υπηρεσίες που λειτουργούν από 1/1/2006, καθιστούν την υπηρεσία τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ μια πλήρως λειτουργική υπηρεσία τηλεφωνίας που δίνει την δυνατότητα αφενός να μειωθούν δραστικά τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του φορέα σας, δεδομένης και της απουσίας παγίων τελών.

Συγκεκριμένα τα οικονομικά οφέλη της τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ συνοψίζονται στα εξής:

  • Δωρεάν κλήσεις προς όλους τους φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ
  • Ενιαία τιμή για Αστικές και Υπεραστικές κλήσεις (Εθνική Σταθερή τηλεφωνία) με αστική χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
  • Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς Διεθνούς Τηλεφωνίας με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
  • Ενιαία χρέωση για όλους τους προορισμούς κινητής τηλεφωνίας με χρέωση μικρότερη από την ανάλογη χρέωση του Εθνικού Παρόχου Τηλεπικοινωνιών
  • Δεν υπάρχουν Πάγια Τέλη για την παροχή της Υπηρεσίας

 

Ταυτόχρονα προσφέρεται ευκαιρία αναβάθμισης των τηλεφωνικών υπηρεσιών μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η VoIP τηλεφωνία αλλά και ο σύγχρονος εξοπλισμός που έχει παραδοθεί στους φορείς.