Πώς παραγγέλνει ο φορέας μου την υπηρεσία εξωτερικής τηλεφωνίας

Η αίτηση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας εξωτερικής τηλεφωνίας (offnet) γίνεται μόνο από τους υπευθύνους ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα μέσα από ειδική εφαρμογή που βρίσκεται την περιοχή μελών του portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ πατώντας το σχετικό κουμπί (Αίτηση Ενεργοποίησης Εξωτερικής Τηλεφωνίας) στο αριστερό κάθετο menu της οθόνης τους.

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει ο υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης της εξωτερικής τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το φορέα του :

1. Αφού έχετε μπει στην περιοχή μελών του Portal και έχετε πατήσει το κουμπί  Αίτημα Ενεργοποίησης Εξωτερικής Τηλεφωνίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω πατήστε το κουμπί «Έναρξη Αιτήματος» - Φάση 010.

 

2. Συμπληρώστε στη σχετική φόρμα, τουλάχιστον, τα υποχρεωτικά πεδία (σημειώννονται με αστερίσκο) και κάντε κλικ στο κουμπί «Υποβολή».

3. Μόλις το αίτημα του φορέα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή του Έργου (συνήθως 1-2 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος από τον φορέα) πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στην περιοχή μελών και να πατήσετε το κουμπί  «Αίτημα Ενεργοποίησης Εξωτερικής Τηλεφωνίας». Σε αυτό το στάδιο, κάντε κλικ το κουμπί «Οι Εργασίες μου». 

4. Κάντε κλικ στην φράση 030. 

5.Κάντε κλικ στο σύμβολο + στη φράση «Δημιουργία Φακέλου»

 

 

6.Κάντε κλικ τη φράση «Λήψη σχεδίου σύμβασης» και αποθηκέυστε στον υπολογιστή σας το συνημμένο αρχείο. Εκτυπώστε δύο αντίτυπα τα οποία πρέπει να υπογραφτεί από τον Αρμόδιο του φορέα σας (όπως ορίζεται από το οργανόγραμμά σας) - και με επίσημη σφραγίδα - να σταλεί από τους υπευθύνους ΣΥΖΕΥΞΙΣ στον Ανάδοχο προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εξερχόμενων κλήσεων από τις υποδομές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Οι Ταχυδρομικές Διευθύνσεις Αποστολής της Σύμβασης Εξωτερικής Τηλεφωνίας είναι οι εξής:

Για τις Νησίδες 1-2-4-5-6: ΟΤΕ Α.Ε. – HELPDESK ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Λ. Κηφισίας 99, Τ.Κ.: 15124, Μαρούσι-Αθήνα

Γα την Νησίδα 3: FORTHNET A.E. Μητροπόλεως 113, 54622 Θεσ/νίκη, τηλ. 2311-256171, 2311-256223
 

7. Μόλις αποστείλετε τη σύμβαση ταχυδρομικά στον Ανάδοχο κάντε κλικ στο κουμπί OΚ της φάσης 030. (δεδομένου ότι ενδέχεται  από το προηγούμενο βήμα (λήψη σχεδίου σύμβασης) μέχρι την υπογραφή και αποστολή του σχεδίου σύμβασης να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επαναλάβετε τα σημεία 3,4 και 5 για να ολοκληρώσετε το εν λόγω βήμα)

 

8. Η τελευταία φάση ηλεκτρονικού αιτήματος ενεργοποίησης εξωτερικής τηλεφωνίας αφορά τον έλεγχο δοκιμών (Φάση 060). Αφού επαναλάβετε το βήμα 3 (Οι εργασίες μου), κάντε κλικ στο 060. 

9. Αφού ελέγξετε την δυνατότητα πραγματοποίησης τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων κλήσεων για κάθε κατηγορία που ζητείται (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς, κινητές, αντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)  τότε  κάντε κλικ τα αντίστοιχα κουτάκια και πατάτε κουμπί “OK”, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εν γένει. Αν κάποια κατηγορία κλήσεων έχει πρόβλημα τότε δεν τικάρετε το αντίοστοιχο κουτί αλλά γράφετε στο πεδίο "Παρατηρήσεις από φορέα" τι πρόβλημα υπάρχει και πατάτε επιστροφή. Μόνο όταν λυθεί το πρόβλημα θα ξαναμπείτε στο σύστημα, θα τικάρετε και το κουτί στο οποίο υπήρχε το πρόβλημα που επιλύθηκε και θα πατήσετε ΟΚ.
 

 

Σημειώνεται ότι δεν είναι η αίτηση ενεργοποίησης που δεσμεύει τον φορέα και τον Ανάδοχο στην ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας αλλά η υπογραφή της σύμβασης. Κατά συνέπεια, η αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας τηλεφωνίας μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τον φορέα σας δεδομένου ότι θα επισπέύσει την επίλυση τυχόν προβλημάτων αλλά και την ενεργοποίηση διαδικασιών στην υπηρεσία τηλεφωνίας. Κατά συνέπεια συνίσταται η υποβολή αίτησης παραγγελίας της υπηρεσίας εξωτερικής τηλεφωνίας από τους υπευθύνους όλων των φορέων.