Πώς παραγγέλνω υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ δίνει την δυνατότητα σε χρήστες ενός φορέα να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του κτιρίου του φορέα σας στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο κόμβος ΣΥΖΕΥΞΙΣ από οποιοδήποτε σημείο (ακόμα και κινητό) μέσω των παρακάτω τρόπων:

PSTN σύνδεση

ISDN σύνδεση

ADSL σύνδεση

3G σύνδεση

Σημειώνεται ότι η σύνδεση μπορεί να γίνει με νέα ή και με υφιστάμενη γραμμή (αφορά μόνο περιπτώσεις που πάροχος της υφιστάμενης σύνδεσης είναι ο Ανάδοχος της Νησίδας που ανήκετε). Στην δεύτερη περίπτωση τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος υλοποίησης είναι φυσικά μικρότερο.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του έργου αλλά βαρύνει τον κάθε φορέα με προνομιακές όμως τιμές που έχει εξασαφλίσει το δίκτυο κεντρικά.

Για να ενημερωθείτε για τις ακριβείς τιμές αλλά και για να παραγγείλετε την υπηρεσία θα πρέπει ο υπεύθυνος ΣΥΖΕΥΞΙΣ του φορέα να επικοινωνήσει με το Help Desk της Νησίδας του.